top of page

Samen bouwen 
aan de KNA 

De archeologie staat aan de vooravond van een grootschalige modernisering van de BRL SIKB 4000 en onderliggende protocollen, tezamen de KNA, die moet leiden tot een herziene versie. 

Samen bouwen aan KNA 5.0
Op weg naar een nieuwe KNA

Op weg naar een nieuwe KNA 

Verslag

Informatie-

bijeenkomst over ontwikkelingen

rond de KNA

 31 januari 2024

te Amersfoort

2023
image.png

Doe mee op het platform en meld je aan!

Actueel

Verslag Veldraadpleging archeologische kwaliteit

Op 31 januari jongstleden vond bij de RCE in Amersfoort de veldraadpleging archeologische kwaliteit plaats.

Tussen vraag en methode: Een slimmere KNA 5.0 wijst de weg

Tijdens het SIKB jaarcongres op 2 oktober jl. werd ook aandacht besteed aan de KNA 5.0.

Verslag en presentaties van de Eerste Veldraadpleging

Op weg naar een nieuwe KNA

Besluit pauzering KNA 5.0 n.a.v. signalen werkveld

Voortgangsrapportage KNA 5.0 september 2023

Het CCvD Archeologie heeft op 25 september 2023 deze Voortgangsrapportage vrijgegeven.

Voortgangsrapportage december 2022

In het CCvD van 12 december jl. is de voortgang van de werkzaamheden voor de KNA 5.0 aan de orde geweest.

Informatiebijeenkomst over ontwikkelingen rond de KNA

31 januari 2024 te Amersfoort

Voortgangsrapportage juni 2023

Het CCvD Archeologie heeft in juni deze Voortgangsrapportage vrijgegeven.

Eerste Veldraadpleging

Eerste, drukbezochte Veldraadpleging, woensdag 25 januari.

bottom of page