top of page

Nieuws

Voortgangsrapportage KNA 5.0 september 2023

Theo van Oeffelt

25 sep. 2023

Het CCvD Archeologie heeft op 25 september 2023 de Voortgangsrapportage met het Advies over de inhoud van de KNA 5.0 en de structuur van de nieuwe KNA vrijgegeven. In deze rapportage is onder andere de planning enigszins aangepast. De belangrijkste ‘mijlpalen’ zijn:  

  • Maart 2024 besluit het CCvD over de concept-KNA 5.0, en de voorlopige digitale structuur.

  • In september 2024 wordt het CCvD gevraagd om te besluiten over de definitieve tekst van de KNA 5.0 en de definitieve digitale structuur.  

  • En dan volgt in februari 2025 de inwerkingtreding KNA 5.0 – dit na acceptatie door de Raad voor Accreditatie en het ministerie van OCW. 

Ook wordt in de rapportage ingegaan op een aantal vraagtekens die gaan over de reikwijdte van de KNA binnen het stelsel en de scope van het project. Het gebruikersplatform via KNAplatform.nl zal beter benut gaan worden. Op de aanstaande Reuvensdagen zal aandacht worden besteed aan de KNA 5.0. Op 31 januari 2024 zal er weer een veldraadpleging gehouden. 


Voortgangsrapportage project KNA 5.0 230925 - na CCvD
.pdf
Download PDF • 351KB

advies inhoud KNA 5.0-definitief - na besluit CCvD
.pdf
Download PDF • 746KB

advies structuur KNA 5.0-def na besluit CCvD
.pdf
Download PDF • 783KB

bottom of page