top of page

Voortgang

illustratiev2.png
Besluit pauzering KNA 5.0 n.a.v. signalen werkveld 

Achtergrond 

In oktober 2022 heeft het CCvD Archeologie het ‘Projectplan ontwikkeling KNA 5.0’ vastgesteld en daarmee ingestemd met de start van het project Ontwikkeling KNA 5.0. Doel van het project was een inhoudelijk actuele KNA met medeneming van de opbrengsten uit de eerdere evaluaties van de KNA (door CCvD) resp. het archeologisch bestel (door Raad voor Cultuur). Dit betrof o.a. oog voor inhoudelijke kwaliteit, innovatie, efficiëntie, minder regeldruk, flexibilisering van beheer en toekomst bestendige KNA formuleren als fundament voor de toekomst. 

Verder lezen >

bottom of page