top of page

Uw inbreng

illustratiev2.png

Hoe wordt mijn stem gehoord in de herziening van de KNA ? 

 

Binnen het project ‘Herziening KNA’ wordt het archeologisch werkveld op een aantal momenten bevraagd over ervaringen en meningen over de huidige en komende KNA. Dit gebeurt onder andere tijdens veldraadplegingen, openbare reactierondes en platforms. Deze momenten worden vooraf aangekondigd o.a. via de nieuwssites van SIKB (www.sikb.nl / www.KNAplatform.nl) en de archeologische organisaties.  

 

Buiten deze (georganiseerde) momenten kan u uw inbreng richten aan uw vertegenwoordiger(s) in de Begeleidingscommissie KNA. Deze Commissie staat aan het roer als het gaat om de nieuwe KNA. In de Begeleidingscommissie is dan ook het hele archeologische werkveld – via de archeologische organisaties – vertegenwoordigd.  

Tot slot wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de discussies over de nieuwe KNA op het Forum.

 

Naast het bovenstaande kan u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met SIKB via info@sikb.nl.

bottom of page