top of page

Organisatie project herziening KNA 5.0

illustratiev2.png

Binnen de organisatie van het project Herziening KNA 5.0 is een aantal rollen met ieder een eigen takenpakket.  

 

CCvD Archeologie

De besluitvorming over de inhoud en teksten van de KNA 5.0 ligt bij het Centraal College van Deskundigen Archeologie van SIKB. Zij is ook de formele opdrachtgever van het project. 

Voor de samenstelling: zie de website van SIKB.

 

Regiegroep KNA 5.0

De Regiegroep is verantwoordelijk voor de regievoering (incl. voortgangsbewaking) op het project. 

Lees verder

 

Begeleidingscommissie KNA 5.0

De Begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de KNA 5.0 inclusief de afstemming daarover met de achterbannen. 

Lees verder

bottom of page