top of page

Organisatie project herziening KNA

illustratiev2.png

Binnen de organisatie van het project herziening KNA is een aantal rollen met ieder een eigen takenpakket.  

 

CCvD Archeologie

De besluitvorming over de inhoud en teksten van de herziene KNA ligt bij het Centraal College van Deskundigen Archeologie van SIKB. Zij is ook de formele opdrachtgever van het project. 

Voor de samenstelling: zie de website van SIKB.

 

Regiegroep herziening KNA

De Regiegroep is verantwoordelijk voor de regievoering (incl. voortgangsbewaking) op het project. 

Lees verder

 

Begeleidingscommissie herziening KNA

De Begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de herziene KNA inclusief de afstemming daarover met de achterbannen. 

Lees verder

bottom of page