top of page

Begeleidingscommissie

illustratiev2.png

De Begeleidingscommissie KNA heeft de volgende taken:

[bron: Projectplan Ontwikkeling KNA 5.0, versie 1.0, 5 oktober 2022]

  • zelf of namens hun achterban voorstellen in te brengen binnen de Begeleidingscommissie 

  • binnen de achterban te sonderen over wenselijkheid en haalbaarheid van voorstellen vanuit de Begeleidingscommissie en dit binnen de Begeleidingscommissie terug te koppelen 

  • het instellen van tijdelijke werkgroepen voor een specifiek onderwerp binnen de scope van het project 

  • het gezamenlijk beoordelen van voorstellen vanuit de leden en of achterbannen 

  • het beoordelen van concept-teksten en conceptdocumenten op inhoud, haalbaarheid, wenselijkheid en juridische uitvoerbaarheid 

  • gezamenlijk te komen tot breed gedragen documenten 

  • gezamenlijk eventuele geschilpunten te identificeren en vast te stellen 

 

De Begeleidingscommissie kent een onafhankelijk voorzitter. De leden van de Begeleidingscommissie zijn benoemd vanuit het archeologische werkveld, via de archeologische verenigingen. Zij is als volgt samengesteld (status 12-01-2023).

 

Organisatie/achterban

 

Onafhankelijk voorzitter: David van den Burg

 

Leden:

BAP/SAMPL: Jordy Aal

RCE: Jeroen Bouwmeester

VOiA: Michiel Huisman

Certificerende instellingen: Eline Jonkergouw

KNA Gebruikersgroep: Erwin van der Klooster

IPO / Provinciale depots: Marijke Nieuwenhuis

NVAO: Arjan Schutte

Rijkswaterstaat: Edmee Sleijpen

CGA: Daniël Stiller

Archon/Saxion: Femke Thomas

 

Agendaleden/vaste plaatsvervangers:

KNA Gebruikersgroep: Maarten van Dijk

Specialisten: Kinie Esser

Certificerende instellingen: Harald Slump

IPO / Provinciale depots: Lisa Wouters

bottom of page