top of page

Gebruikersgroep

illustratiev2.png

Achtergrond en doel van de KNA Gebruikersgroep

Op 14 december 2020 is in de speciale reflectiebijeenkomst van het CCvD Archeologie het idee besproken om een gebruikersgroep voor de KNA in het leven te roepen. Het CCvD beoogt hiermee het werken met de KNA in de praktijk te verbeteren en is het streven om op deze wijze de betrokkenheid van actoren bij het verder (door)ontwikkelen van de KNA te verbeteren. 

 

De KNA Gebruikersgroep gaat in 2022 van start en komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen en bestaat primair uit gebruikers van de KNA (geregistreerde KNA actoren) en is adviserend aan het CCvD Archeologie. De Gebruikersgroep adviseert over gesignaleerde praktijkpunten en hoe die verbetert kunnen worden. De Gebruikersgroep adviseert mede over het Jaarplan Archeologie; welke ontwikkelingen ten aanzien van de KNA en KNA leidraden zijn wenselijk om in het volgend jaar als project op te pakken?

 

Taken van de KNA Gebruikersgroep

  • Deelnemers aan de gebruikersgroep signaleren actief mogelijk verbeterpunten in het werken met de KNA en brengen deze in; 

  • Deelnemers  onderhouden actief contacten met andere (aankomende) KNA actoren;

  • Deelnemers zijn bereid om actief en constructief deel te nemen en in staat zo nodig terug te koppelen aan ‘hun achterban’.

 

Samenstelling

De volgende personen maken deel uit van de KNA Gebruikersgroep in de periode 2022 – 2025: 

 

Wanda Zijl – Senior KNA Archeoloog (Arcadis)

Sandra van den Berg – Senior KNA Archeoloog (Gemeente Rotterdam)

Eric Norde – Senior KNA Archeoloog (RAAP Archeologisch Advies)

Martijn Spinder – Depotbeheerder (Gemeente Nijmegen)

Hans Veenstra – Senior KNA Specialist Materialen (De Steekproef)

Maarten van Dijk – Senior KNA Specialist Archeozoölogie (Gemeente Amersfoort)

Marion Burger – Senior KNA Onderwaterarcheoloog (Erfgoedadvies Burger)

Aart Jan Wullink – Senior KNA Prospector (Econsultancy)

Erwin van der Klooster – Senior KNA Prospector (KSP Archeologie) 

 

 

Marion Burger zal in 2022 voorzitter van de Gebruikersgroep zijn. 

Bijeenkomsten in 2022

8 februari 
10 mei
13 september 
15 november 

Verslagen

8 februari 2022
Startbijeenkomst 23 november 2021

bottom of page