top of page

Veldraadplegingen

illustratiev2.png
Drukbezochte eerst Veldraadpleging, woensdag 25 januari 2023
Op weg naar een nieuwe KNA

Maak de KNA 5.0 flexibeler zodat het mogelijk wordt om in specifieke gevallen een ‘stap’ over te slaan. Laat de eisen van het bevoegd gezag in een PvE door de gemeente zelf worden opgesteld, in plaats van de opdrachtgever. En zorg voor een betere overleg- en feedbackstructuur tussen specialisten, veldarcheologen, synthetiserende projectleiders én bevoegde overheden en depotbeheerders. Dat zijn enkele van de aanbevelingen die tijdens de eerste Veldraadpleging over de nieuwe KNA werden gedaan. Een kleine tachtig archeologen namen hieraan deel, onder leiding van dagvoorzitter Mariëtte de Rooij.

bottom of page