top of page

Veldraadplegingen

illustratiev2.png
Verslag Veldraadpleging archeologische kwaliteit - 31 januari 2024
 

Op 31 januari jongstleden vond bij de RCE in Amersfoort de veldraadpleging archeologische kwaliteit plaats. Dankzij alle aanwezigen kunnen we terugkijken op een geslaagde ochtend, met kritische observaties en praktische oplossingsrichtingen wat betreft de gesignaleerde knelpunten. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt, dat hier is te downloaden:

Voortgangsrapportage september 2023


Het CCvD Archeologie heeft op 25 september 2023 deze Voortgangsrapportage vrijgegeven.

Voortgangsrapportage juni 2023

Het CCvD Archeologie heeft in juni deze Voortgangsrapportage vrijgegeven. Deze rapportage maakt onderdeel uit van het project ‘Herziening KNA 5.0’.

Drukbezochte eerst Veldraadpleging, woensdag 25 januari 2023
Op weg naar een nieuwe KNA

Maak de KNA 5.0 flexibeler zodat het mogelijk wordt om in specifieke gevallen een ‘stap’ over te slaan. Laat de eisen van het bevoegd gezag in een PvE door de gemeente zelf worden opgesteld, in plaats van de opdrachtgever. En zorg voor een betere overleg- en feedbackstructuur tussen specialisten, veldarcheologen, synthetiserende projectleiders én bevoegde overheden en depotbeheerders. Dat zijn enkele van de aanbevelingen die tijdens de eerste Veldraadpleging over de nieuwe KNA werden gedaan. Een kleine tachtig archeologen namen hieraan deel, onder leiding van dagvoorzitter Mariëtte de Rooij.

bottom of page