top of page

Regiegroep KNA

illustratiev2.png

De Regiegroep is verantwoordelijk voor de regievoering (incl. voortgangsbewaking) op het project. Het takenpakket luidt als volgt [bron: Projectplan Ontwikkeling KNA 5.0, versie 1.0, 5 oktober 2022]:

 • bewaking van de inhoudelijke en procesmatige voortgang van het project 

 • afweging van / besluitvorming over inhoudelijke issues 

 • voorstellen van een eventuele scope-wijziging project

 • definitieve voorstellen aan het CCvD over 

 • nieuwe structuur voor KNA 5.0

 • de op te leveren BRL en protocollen van KNA 5.0

 • eventuele geschilpunten 

 • definitieve voorstellen aan de directeur SIKB over 

 • het op te leveren digitale systeem 

 • eventuele geschilpunten

 • inhoudelijk opdrachtgever voor projectleider

 

De leden van de Regiegroep zijn benoemd door en vanuit het CCvD. Onderstaand is de samenstelling weergegeven (status 12-01-2023). 

Organisatie/achterban

 

Leden:

Specialisten: Kinie Esser

Rijk (RCE): Bjørn Smit  (vz)

Opgravende bedrijven (MKB): Hans Koopmanschap

Opgravende bedrijven (grootbedrijf): Henk van de Velde

Gemeenten (bevoegd gezag / opdrachtgever): Bart Vermeulen

IPO / Provinciale depots: Suzanne Wentink

CCvD-SIKB: Esther Wieringa

 

Agendaleden:

Rijkswaterstaat: Eli Gehasse 

Certificerende instellingen: Dan Vis

 

Facilitering:

SIKB (projectleider): Jelle de Boer

bottom of page