top of page

Nieuws

Informatiebijeenkomst over ontwikkelingen rond de KNA

Theo van Oeffelt

18 dec. 2023

Raadpleging op de thema’s: Beleving beleidsvrijheid en inhoudelijke kwaliteit


Datum: woensdag 31 januari 2024

Tijd: 09.30 - 12.30 uur

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort (Kinderdijkzaal)


SIKB nodigt u allen van harte uit om op woensdag 31 januari 2024 deel te nemen aan een dialoog rond twee kritische thema’s binnen het Nederlandse Kwaliteitszorgsysteem op basis van de KNA/BRL:


Thema 1 Beleving beleidsvrijheid‘Welke eisen kan het bevoegd gezag stellen?’‘Goedkeuringsvereisten en wat de (bevoegde) overheid en depots wel of niet kunnen vragen?’


Thema 2 Inhoudelijke kwaliteit‘Toepassing veldonderzoek’‘Specialistisch onderzoek’


Mogelijk dat er tijdens deze dialoog nog een derde of vierde thema naar boven komt.


In de uitvoering van archeologisch onderzoek op basis van de KNA en BRL zijn dit thema’s die op dit moment het meest schuren en een goede door- en uitwerking van de KNA in de weg staan. Onder leiding van Job van den Berg van Royal Haskoning/DHV gaan we graag met u in gesprek over deze thema’s. We inventariseren eerst met u waar in de praktijk, per thema, de grootste knelpunten zitten. Dit bij voorkeur aan de hand van (geanonimiseerde) casuïstiek. Als deze knelpunten in beeld gebracht zijn gaan we samen met u op zoek naar mogelijkheden waar knelpunten kunnen worden opgelost (het kan voor knelpunten ook de uitkomst zijn dat we ermee moeten leren omgaan of alleen in adresserende zin een stap kunnen zetten).


Een meer uitgebreid programma volgt, maar u kunt zich aanmelden via deze link: https://www.sikb.nl/agenda/aanmelden-dialoog-kwaliteitsnorm-nederlandse-archeologie-kna-31-januari-2024bottom of page